Sàn gỗ Clubs Sàn gỗ Clubs

Icon Collap

0996611155

Giá thành bình dân chất lượng thượng đế
Sàn Gỗ GALAMAX 150K

Sàn Gỗ GALAMAX 150K

Thương hiệu: GALAMAX

Xuất xứ: Viêt Nam

Kích thước: 1212 x 145 x 8mm

Giá: 150.000đ/m2

Thi công : 30.000đ/m2

Phụ kiện( phào,nẹp): 30.000đ/md

Sàn Gỗ GALAMAX 270K

Sàn Gỗ GALAMAX 270K

Thương hiệu: GALAMAX

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 803 x 113 x 12mm

kích thước: 1208 x 127 x 12mm

Giá: 270.000đ/m2

Giá đã bao gồm: Thi công,xốp lót,phào,nẹp.

Sàn Gỗ ThaiStar 350K

Sàn Gỗ ThaiStar 350K

Thương hiệu: THAISTAR

Xuất xứ: Thái Lan

Kích thước: 1205 x 193 x 12mm

Giá: 350.000đ/m2

Giá đã bao gồm: Thi công,xốp lót,phào,nẹp.

Sàn Gỗ CHARM WOOD 425K

Sàn Gỗ CHARM WOOD 425K

Thương hiệu: CHARM WOOD

Xuất xứ: Việt Nam, công nghê ĐỨC

Kích thước: 1223x 129 x 12mm

Giá: 425.000đ/m2

Giá đã bao gồm: Thi công,xốp lót,phào,nẹp.

Liên hệ trược tiếp để được giá ưu đã

Sàn Gỗ ALSAFLOOR 520K

Sàn Gỗ ALSAFLOOR 520K

Thương hiệu: ALSAFLOOR

Xuất xứ: Pháp

Kích thước: 1286 x 122 x 12mm

Giá: 520.000đ/m2

Giá đã bao gồm: Thi công,xốp lót,phào,nẹp.

Sàn Gỗ ROBINA - Malayxia

Sàn Gỗ ROBINA - Malayxia

Thương hiệu: ROBINA

Xuất xứ: Malaysia

Kích thước: 1283 x 193 x 12mm

Giá: 425.000đ/m2

Giá đã bao gồm: Thi công,xốp lót,phào,nẹp.